Mini Way Open – Embutido para balizamento

  • Mini Way Open 22011L
  • Mini Way Open 22021L
  • Mini Way Open 22041L